5.11.2014

Mom confessions: vacuum robot cleaner??

Mom confessionsMoet ik mij ernstig zorgen maken om de romantische status van mijn relatie? Ik heb voor Moederdag een robotstofzuiger gekregen… Nu weet ik dat Moederdag vooral bedoeld is voor de prachtige tekeningen en gekleide knutsels (die ik met liefde bewaar), maar naast juf is Papa toch het heimelijke brein achter pakjesdag op 11 mei. Zeker als je kinderen nog te klein zijn om van hun 0,50 cent zakgeld per week zelf een kleinigheidje kopen. Voor mijn eigen moeder proberen mijn zus en ik altijd iets te kopen wat háár blij maakt. Een bosje lathyrus. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Heb ik ergens dit jaar aan mijn eega laten doorschemeren dat mijn hart sprongetjes maakt van een robotstofzuiger van pak hem beet 400 euro? In het bijzonder de LG Hom-bot Square? Nou nee. Veel te duur en niet nodig. Maar als je toch geld wil uitgeven. Doe me dan een persoonlijk tailor made parfum. Of een paar t-strap heels van Paul Warmer. Ik weet dat ik vele malen onze huidige stofzuiger-zonder-zak licht onaardig heb toegesproken. En dat onze lieve witte boxer meer haren achterlaat dan twaalf opengesprongen donsdekbedden bij elkaar. Maar een stofzuiger als hartverwarmend liefdeskado. Tja.

Terwijl ik mijmer (pieker, als je wilt), juicht manlief als ware supporter het kleine kevertje toe. Het is net een lieveheersbeestje zonder stippen met ronddraaiende voelsprieten. De robot verkent ons huis en Sander kijkt genoegzaam met zijn handen op zijn rug toe naar alle vorderingen. Ik moet eerlijk zeggen dat de geluidsoverlast me verbaast, het is bijna een zacht aangenaam zoeven. Sander voert hem lekkere stofjes om te kijken wat er gebeurt. Pepper is inmiddels ook nieuwsgierig geworden en gaat voor een toetje van hagelslagjes. En ja, hoor. ‘Kijk daar gaat ‘ie! Hij berekent zelf hoe hij onze hele woonkamer moet schoonmaken’. Sander, verworden tot de ultieme Tellsell verkoper prijst mij alle mogelijk opties van zigzag (op zijn boerenfluitjes) tot ‘cell-by-cell’ (nauwkeurig). En ja, zorgvuldig rijdt hij om de woonspecial van Het Parool heen en hij snort genoegzaam bij het opslurpen van een geel Playmobile-bloemetje (sorry Josi). Na het verrichten van zijn taak vindt hij zelf zijn weg terug naar ‘huis’. Hup, zo terug het laadstation in. Sander heeft zijn handen nog steeds op zijn rug. ‘Wat een werelduitvinding!’, jubelt onze hoofdsupporter. Ik mag nog even het bakje bewonderen met al het opgezogen vuil (heerlijk, zo naast mijn yoghurt). En ja, ik moet toegeven, ik ben er best heel erg blij mee. Een geniaal cadeau. Voor Vaderdag.

Klik hier voor meer openhartige columns.

 

Should I be really worried about the romantic state of my relationship? The present I got for Mother’s Day was a robot vacuum cleaner… Of course I realize that Mother’s Day is mainly a time for beautiful drawings and clayed crafts (which I cherish and treasure), but aside from the school teacher, Dad is the secret brain behind present’s day on May 11. Especially when the kids are too small to buy a little something from their 50 cent allowance. For my own mother, my sister and I always try to buy something that makes her happy. A bosje lathyrus. It’s the little things that make a difference. Have I said something this year that made my husband think my heart would jump up and down from a 400 euro robot vacuum cleaner? More specifically, the LG Hom-bot Square? well, I don’t think so. way too expensive and redundant. But should you want to spend money, get me a tailor made perfume. Or a pair of t-strap heels by Paul Warmer. I know that I’ve said a lot of unpleasant words to our current vacuum cleaner-without-a-bag over time. and that our sweet white boxer leaves more hairs than twelve burst open fluffy comforters combined. But a vacuum cleaner as a love present. I don’t know…

While I daydream (call it worrying if you like), Sander roots for the little beetle like a true supporter. It looks like a lady bug without dots, but with rotating feelers. The robot is exploring the house and Sander complacently watches the developments, standing with his arms on his back. I have to say that the noise disturbance surprises me. It’s a soft, almost pleasant buzzing sound. Sander feeds it nice substances to see what happens. Pepper has become curious too and throws in some chocolate and sugar drops. And yes. ‘Look, there it goes! It calculates on its own how to clean the entire living room’. Sander, as a true Tellsell salesman recommends all options and features, from zig zag mode (leasurely) to ‘cell-by-cell’ mode (maticulous). And indeed, it carefully manoeuvres around the home special by Het Parool and it complacently hums at the swallowing of a yellow Playmobile flower (sorry Josi). After completing its task it finds its way ‘home’ all by itself. Hop, back into the charging station. Sander, still with his hands on his back. ‘What an awesome invention!’, our main supporters cheers. He lets me admire the small dust bin with all the swallowed dust (great, next to my bowl of yogurt). And yes, I have to admit that I’m very happy with it. A fantastic present. For Father’s Day.

Click here for more unconcealed columns.

0 comments :

Leave a Comment:

Theme by Blogmilk   Coded by Brandi Bernoskie