5.27.2014

Mom confessions: gratis Stikeez

Mom confessions
Als volwassen vrouwen maken we ruzie bij de kassa. We trekken de caissière nog net niet aan haar haren over de loopband voor een extra zakje, maar het scheelt niet veel. Grootgrutter Dirk van de Broek heeft namelijk een geniale actie. Voor wie geen kinderen heeft, tel je zegeningen. De rage betreft olijk gekleurde plastic diertjes/monstertjes op een zuignap. En wie kinderen heeft, weet dat je bezwijkt voor de verslavende gratis Stikeez (ik moet ook steeds aan hashjies denken bij het woord).
Pepper en Josi zijn nog nooit zo bezig geweest met de boodschappen. Of ik ze al heb gedaan, of ik ze nog ga doen, en een weinig verhullende blik als ik, wee o wee, met een tas van de verkeerde supermarkt in de gang sta. Ik kom mijn huis niet meer in. Tja, de bekende Wuppie truc uit onze jeugd werkt nog steeds. In de klas zijn ze al verboden. Juf wil ze niet meer zien. Ik kom ze daarentegen de ganse dag tegen. Onder mijn kussen. Naast mijn kaarsen op het dressoir. Hand-in-hand in het badkamerkastje naast mijn Sisley oogcrème. In de fruitmand. Achter mijn kookboeken. Er sliep zelfs een verdwaalde gele plakgiraffe in mijn loafer. Zulke dingen ontdek je altijd net te laat (au!).
Vorige week stond er bij de kassa een vrouw voor mij. Met 16 pakken sinaasappelsap in haar karretje. 16. Niet gelogen. Want daar kreeg je extra Stikeez bij… Lekker gratis (hoe werkt dat toch in ons hoofd?). Waarschijnlijk gristen haar kinderen de zakjes al uit haar handen nog voor ze ze kon verdelen, maar dat mag de pret niet drukken. De caissière vindt de Stikeez allengs minder leuk. Uit angst voor weer zo’n freaky moeder aan haar balie trakteert ze mij alvast op uiterst waardevolle informatie. Dat ik op Marktplaats voor 50 eurocent losse Stikeez kan kopen. Of voor tien euro zelfs een doosje vol. Ik heb vriendelijk bedankt (met meer dan vijf pagina’s zoekresultaten zit ons missende exemplaar er vast tussen). Hoe diep zullen we zinken? Het is nog even volhouden. Half juni zit de actie er op. Kunnen we zelf weer beslissen waar we boodschappen doen.

Ps Laat jij je ook zo inpalmen door je kinderen?

As mature women we fight at the cash register. We barely manage to not grab the cashier by the hair and pull her over the counter for an extra bag. Grocery store Dirk van de Broek started an ingenious promotion. If you don’t have children, count your blessings. The fad is petulantly coloured plastic animals/monsters on suckers. And to those who have kids, know that you will succumb to the addictive free Stikeez. Pepper and Josi have never been so involved with the groceries. If I already did them, if I still need to do them, and a non dissembling look when I, oh dear, enter the house with a bag of the wrong supermarket. I’m not allowed in. Yes, the well known Wuppie trick still works. In the class room they’ve been abolished. The teacher won’t have them anymore. I myself see them the whole day through. Underneath my pillow. Next to my candles on the dresser. Hand-in-hand in the bathroom cabinet, next to my Sisley eye balm. In the fruit basket. Behind my cook books. I even found a lost yellow sticky giraffe sleeping in my loafer. You always discover those things a second too late (ouch!).

Last week there was a woman waiting in line in front of me. With sixteen packs of orange juice in her cart. Not lying. Because you received extra Stikeez with them… For free (how does our mind work like that?). Her children probably took them out of her hands before she coud even hand them out, but that won’t spoil the fun.  The cashier is starting to dislike the Stikeez. Fearing another freaky mom at her desk, she gives me extremely valuable information. That I can get Stikeez for 50 cent on Marktplaats. Or a whole box for ten euro. I politely thanked her (with more than five pages of search hits, our missing copy must be on there). How low can we go? We have tohang in there a little while longer. The promotion ends mid June. Then we can finally choose where we do our grocery shopping again.

PS Are you as easily seduced by your children?

1 comment :

  • Cindy

    Hahaha! Wil je niet ontmoedigen maar ben bang dat je er half juni niet vanaf bent; dan komt de AH vast wel met WK-wuppies/hamsters o.i.d… ;-)

Leave a Comment:

Theme by Blogmilk   Coded by Brandi Bernoskie