1.13.2014

Happy quote: bloem zonder doorns…

bloem zonder doorns nicenancyEen bloem zonder doorns is geen roos… Als tiener schreef ik graag gedichten om mijn gedachten te ordenen en de hormonale chaos te bestrijden. Een geheime schoenendoos vol met aantekeningen en afgescheurde briefjes met meer en minder goed gelukte poëtische baksels. Ik had nog geen mobiele telefoon om al mijn invallen te noteren en wilde vooral ook niet dat iemand mijn hersenspinsels zou vinden. Deze tekst stamt uit die mooie tijd en ik ben hem nooit vergeten. {credits: graphic design by nicenancy.nl, pattern via Pinterest}

 

A flower without thorns can’t be a rose…As a teenager i loved writing poems to order my thoughts and to fight the hormonal chaos. A secret shoebox filled with marks and torn off notes with more or less successful poetic creations. I didn’t have a mobile phone at the time to make notes of my inspiration and i didn’t want anyone to discover my figments. This text is dated from those beautiful days and i’ve always remembered it. {credits: graphic design by nicenancy.nl, pattern via Pinterest}

0 comments :

Leave a Comment:

Theme by Blogmilk   Coded by Brandi Bernoskie